Thông tin

Trang này được tạo ra cho những người có một số vấn đề với chính mình, với cơ thể của họ, tính cách, nhân vật. Tôi muốn cho anh xem thường nó cho chúng tôi, chúng tôi dkla bản thân vĩ đại nhất phê bình và môi trường đối xử với chúng tôi hơn nhiều nhân nhượng hơn chúng ta. Tuy nhiên, nếu vấn đề của bạn, bạn nghĩ là thực tế, nó đã được trả lời rằng nó có thể được sửa chữa, thay đổi, loại trừ. Bất kỳ sai sót trong xuất hiện, thói quen hoặc có thể không được thay đổi. Ở đây cậu sẽ học làm thế nào để làm điều đó và làm thế nào để chấp nhận mình là bạn. Tôi tin rằng tôi sẽ giúp nhiều bạn, và tất nhiên, tôi hy vọng. Nhìn đây và suy nghĩ, nếu bạn không muốn để ít nhất hãy cố gắng, bạn sẽ không bị mất gì gì, nhưng cô có thể giành chiến thắng nhiều. Tôi muốn bạn đọc dễ chịu và làm những quyết định đúng.